dimecres, 26 d’abril de 2017

Sensor cnY70 informació

Com funciona: el sensor cnY70 té la mateixa utilitat que el sensor seguilínia l'única diferència que té és la forma en què se conecta a la placa, este sensor se basa en la reflexión de una luz infrarroja emitida por un led (emisor), que es reflejada en color blanco, para abrir la base del fototransistor (receptor).
Com es connecta a la Placa Arduino: necessitem cables, resistències, placa Arduino i Placa Protoboard. Té 3 connexions principals:
GND.
Font Alimentació.
PING de la placa Arduino.
CODI:
int sensor;
void setup() {
  // initialize the digital pin as an output.
  for(int i=5;  i<11; i++){ 
  pinMode(i, OUTPUT);
  }
  pinMode(3,INPUT);
  Serial.begin(9600); 
  }

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {

   sensor=digitalRead(3);
   Serial.println(sensor);
   
  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(0);               // wait for a second
}

1 comentari:

  1. L'entrada està bé com a punt de partida.
    Hauríes de fer una mica de recerca: l'explicació de com funciona no tan superficial. Investiga com funciona relament, com detecta...
    També t'hauríen de facilitar els companys, o bé cercar per internet, l'esquema de connexions. Es pot fer a mà i fer-li una fotografia, o fer-ho amb el 123D Circuits. Hauríen de sortir els valors de les resistències,...

    ResponElimina