dimecres, 26 d’abril de 2017

Sensor cnY70 informació

Com funciona: el sensor cnY70 té la mateixa utilitat que el sensor seguilínia l'única diferència que té és la forma en què se conecta a la placa.
Com es connecta a la Placa Arduino: necessitem cables, resistències, placa Arduino i Placa Protoboard. Té 3 connexions principals:
GND.
Font Alimentació.
PING de la placa Arduino.
CODI:
int sensor;
void setup() {
  // initialize the digital pin as an output.
  for(int i=5;  i<11; i++){ 
  pinMode(i, OUTPUT);
  }
  pinMode(3,INPUT);
  Serial.begin(9600); 
  }

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {

   sensor=digitalRead(3);
   Serial.println(sensor);
   
  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(0);               // wait for a second
}

divendres, 21 d’abril de 2017

Control de velocitat de motors de CC amb Arduino i L293D

Aquesta pàgina ens explica com podem controlar la velocitat dels nostres motors fent ús de la funció analogWrite.S'utilitzen les sortides 10 i 11 de l'arduino UNO (pins PWM), connectades als pins enable del xip L293D dels dos motors del nostre robot.

 

Si voleu el muntatge en el simulador proteus (molt bona explicació) no us perdeu el vídeo:


dilluns, 20 de març de 2017

CONNECTAR I PROGRAMAR ARDUINO PER CONTROLAR XIP SN754410

- Com a primer pas es buscar el material:
2 motors
Un sensor de llum 
Un xip SN754410 
Cables
Placa arduino
Un xasis
- Tenir que buscar informació de com s'utilitza el xip a http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn754410.pdf
- Després de mira aquesta web, tenim que fer una simulació a https://circuits.io/ fent, les connexions amb els cables, el motor i l'Arduino.
i

dijous, 9 de març de 2017

Controlar MATRIU LEDS

PROCEDIMENT:
- Com a primer pas, hi ha que descarregar l'Arduino amb aquest link: https://www.arduino.cc/en/Main/Software. Si el tens ja descarregat, no fa falta utilitzar el link.
- Necesites una matriu de leds 8x8, que la conectaràs a la placa Arduino que estarà conectada a l'ordinador amb un cable d'impressora. Aquesta matriu necesita un xip perquè amb només tres entrades no ens arriba per controlar els 64 leds, per tant, fiquem un xip que ens ajuda a controlar-les de manera que ho analitza i ho controla.
- Una vegada connectat tot, només fa falta fer el còdig i encendre els leds que vols per a fer seqüències del que vulguis.
PÀGINA WEB MOLT IMPORTANT: http://www.prometec.net/8x8-max7219/
PÀGINA IMPORTANT DE GITHUB: https://github.com/victorr09/Joc-of-the-lifeifdimecres, 1 de març de 2017

Descarregar EDUCATION SHIELD

PROCEDIMENT: 
- Com a primer pas, entrem a un navegador d'internet.
- Buscar Education Shield al navegador i entrar a la pàgina web de
Github. LINK: https://github.com/arduino/EducationShield
- I com últim pas cliquem al botó de DOWNLOAD a la part superior dreta. I després cliquem a
DOWNLOAD ZIP
- Com últim pas, fiquem la descàrrega de la llibreria a Sistemes ---> Fitxers de programa --> Arduino --> Llibreries. I fiquem la llibreria.