dilluns, 30 de novembre de 2015

Primer Projecte: Instal·lant el "Raspbian" amb "NOOBS setup"

Agafant per primer cop la Raspberry Pi podem arribar a veure que te quatre ports USB, una entrada per cable LAN i una entrada HDMI.
La primera modificacio que li tenim que fer a la Raspberry es posar-li un sistema operatiu.Per fer-ho necesitarem una targeta micro SD amb un programa anomenat "NOOBS setup".


Una vegada conectada la Raspberry (amb la micro SD) al monitor y a la corrent ens sortira aquesta pantalla. La aparença es simple, ens dona una pantalla en la que podrem escollir quin sistema operatiu instalar. Una vegada seleccionat el sistema operatiu es posara a instalar-lo en la nostra micro SD.

dimarts, 24 de novembre de 2015

Disseny d'un sistema de vigilància remota amb Raspberry Pi ( Part 2 - Instal·lació del mòdul càmera i comprovació)

Aquesta part del projecte consistirà en comprovar i fer funcionar bàsicament el mòdul de càmera de la Raspberry Pi. Aquest procés constarà de 5 etapes:
 1. El primer pas consistirà en obrir la Raspberry. La connectarem a un monitor, un teclat i un ratolí; alimentada amb un connector micro-USB.
  Raspbian tendeix a iniciar-se amb interface gràfica però en cas que ho faci amb linina de comandaments, executeu l'ordre:

  startx
   
 2. Desempaquetarem el mòdul de càmera de la seva capsa. A dins hi trobarem el mòdul, desat en un sobre de plàstic protector. És un component delicat, així que eviteu els cops i eviteu el contacte directe dels dits amb els circuits electrònics ja que els podrien malmetre. Una altre cosa a tenir en compte és el no doblegar fortament el cable blanc que surt del mòdul ja que si es trenquen els circuits el mòdul passarà a ser inservible.


  Mòdul de càmera Raspberry amb mòdul de càmera
 3. El següent consistirà en activar els drivers que habilitin l'ús del mòdul càmera per la Raspberry ja que, per defecte, estan desactivats. Per fer això obrirem el menú de l'escriptori i anirem a la pestanya de preferències. Dins de les preferències hi trobarem una que diu "Raspberry Pi configuration", hi clicarem a sobre i s'obrirà la pestanya de la imatge.

  Haurem d'anar a la pestanya d'interfaces un cop oberta la finsetra de preferències
  Un cop visualitzant les interfaces, veurem que la primera d'elles s'anomena càmera i estarà en mode "disable", l'hem de canviar i desar els canvis clicant sobre OK. D'aquesta manera haurem habilitat el reconeixement del mòdul càmera. Fet això, apagarem la Raspberry per el menú i seguidament desconnectarem l'alimentador.
   
 4. Connectarem amb cura el mòdul càmera al seu port específic de la següent manera:  Fixem-nos que hi ha una peça al port del mòdul que es pot estirar lleugerament cap amunt. Ho farem i seguidament hi inserirem els connectors del mòdul, amb cura que quedin ben alineats amb els del port i baixarem la pestanya, que actuarà com a mordassa i evitarà la desconnexió del mòdul.
 5. Ara tornarem a encendre la Raspberry. Un cop oberta, passarem a fer una prova del funcionament de la càmera.
   
 6. Obrirem un terminal de Raspberry i utilitzarem el programa raspivid per "testejar" el bon funcionament de la càmera. Per dur a terme aquesta acció utilitzarem la següent ordre:

  raspivid -t (nombre qualsevol)
   
  -t és la variable que serveix per determinar l'interval de temps (expressat en milisegons) durant el qual el programa i la càmera estaran en activitat.
   
  Captura del terminal amb les instruccions per executar
  la prova durant un temps de 10 segons.
  Per desactivar el temporitzador del programa es pot inserir un temps 0 i així funcionarà il·limitadament. Per cancel·lar aquesta ordre, farem servir la combinació de tecles Ctrl+C.
Un cop executada l'ordre apareixerà la imatge captada per la càmera al monitor i amb això donarem per acabada la segona part del projecte.

dilluns, 23 de novembre de 2015

Inicialització de la Raspberry Pi (explicació dels projectes i materials)

Durant el meu primer projecte aprendré com utilitzar aquest dispositiu (instal·lar un sistema operatiu [Raspbian], l'ús dels seus programes...) I al meu segon projecte faré amb aquest sistema un dispositiu per emular videojocs antics, amb l'us d'un altre sistema operatiu anomenat "Retropie".

Materials per al primer projecte

- Raspberry Pi
- Cable d'alimentació per Raspberry
- Monitor VGA
- Conversor de HDMI a VGA
- Ratolí i teclat USB
- Targeta mini SD + adaptador a SD (per si de cas)
- Ordinador amb port d'entrada per SD (transferir fitxers)
- NOOBS setup (per instal·lar el sistema operatiu)

Materials per al segon projecte

- Els materials utilitzats en el primer projecte (excepte el NOOBS setup)
- Comandament per als videojocs (un comandament de la videoconsola "Playstation 3" pot funcionar)
- El sistema operatiu "Lakka"

dissabte, 14 de novembre de 2015

Disseny d'un sistema de vigilància remota amb Raspberry Pi (Part 1 - Introducció i Instal·lació de Raspbian a una Raspberry)


L'objectiu d'aquest projecte és dissenyar un sistema que, mitjançant una Raspberry Pi i el seu mòdul de càmera es capturin imatges periòdicament i es transmetin via Internet per tal que es puguin veure mitjançant un ordinador connectat a qualsevol punt de la xarxa.

Per dur a terme el projecte, necessitarem el material següent:

 •  Raspberry Pi amb targeta SD. (que s'utilitzarà com ordinador captador d'imatges)
 • 1 Alimentador de 5 V amb connector micro USB per carregar la Raspberry (un carregador de mòbil pot servir).
 • 1 Lector / gravador de targetes SD (per gravar el sistema operatiu de la Raspberry).
 • 1 mòdul de càmera per a Raspberry Pi.
 • 1 Cable HDMI o un conversor HDMI a VGA o DVI (per connectar la Raspberry a un monitor).
 • 1 Ordinador capaç de programar en "Python" (llenguatge en el qual es farà la programació).
 • connexió a la xarxa per fer l'"streaming" i connectar establir connexions per ssh (cable o adaptador wifi-USB).
Com que és un projecte extens, hem optat per dividir-lo en diverses parts. Seguidament s'explicarà la primera d'elles.

1r. pas: Instal·lar un sistema operatiu a la Raspberry: (Raspbian)

Descarregar un fitxer imatge de la pàgina oficial de Raspberry i copiar-lo a la tarjeta SD per així tenir-hi un sistema operatiu d'arrencada.

Consistirà de tres parts:
 1. Descàrrega del fitxer que conté el sistema operartiu complet.
 2. Localitzar i descomprimir el fitxer.
 3. Copiar el fitxer descomprimit a la tarjeta SD.
NOTA: Les instruccions següents són per ser executades des d'un ordinador amb Sistema Operatiu GNU/LINUX. Si es té windows o Mac OS s'hauran d'adaptar seguint, per exemple, algun dels nombrosos tutorials que es poden trobar per internet.
 1. Descarregar la distribució de Raspberry Pi volguda (en el nostre cas Raspbian) de la pàgina oficialhttps://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ . Baixarem la Raspbian Jessie, en fitxer zip. Aixó trigarà uns minuts.
 2. Un cop tinguem la distribució descarregada, obrirem un terminal i executarem les ordres següents:

  su

  per entrar com a superusuari del dispositiu hi introduirem la contrassenya

  cd (+nom del directori on hi ha el fitxer descarregat)

  (change directory) i el nom del directori on es troba el fitxer descarregat. La tecla del tabulador ens ajuda a completar noms de directoris i fitxers.
 3. Descomprimirem des del terminal el fitxer comprimit que hem descarregat.

  unzip (+nom del fitxer que s'ha descarregat)

  Aquesta acció crearà un fitxer imatge (.img) que conté una imatge del sistema operatiu per la Raspberry.
 4. Inserir la tergeta al lector. El que haurem de fer ara és conèixer el nom que l'ordinador dóna a la targeta. Per fer-ho utilitzarem la següent ordre:

  dmesg

  Apareixeran uns missatges que indicaran el nom assignat a la targeta SD. Hauria de sortir quelcom similar a això.

  [ 1318.416022] usb 2-5: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
  [ 1318.614780] usb 2-5: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0169
  [ 1318.614783] usb 2-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
  [ 1318.614786] usb 2-5: Product: USB2.0-CRW
  [ 1318.614789] usb 2-5: Manufacturer: Generic
  [ 1318.614792] usb 2-5: SerialNumber: 20070818000000000
  [ 1318.674119] usb-storage 2-5:1.1: USB Mass Storage device detected
  [ 1318.674190] scsi host8: usb-storage 2-5:1.1
  [ 1318.674273] usbcore: registered new interface driver usb-storage
  [ 1318.691528] usbcore: registered new interface driver uas
  [ 1319.688315] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     Generic- Multi-Card       1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
  [ 1319.688649] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
  [ 1319.691542] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
  [ 1355.345727] sd 8:0:0:0: [sdc] 31116288 512-byte logical blocks: (15.9 GB/14.8 GiB)


  Les lletres ressaltades en verd indiquen el nom que l'ordinador ha donat a la targeta. És important no confondre el nom del dispositiu, ja que un error en el nom podria comportar escriure sobre el disc principal de l'ordinador i esborrar el sistema.
 5. Copiar el fitxer .img a la targeta SD.

  Per dur a terme aquest pas és necessari estar en el directori del fitxer .img i ser superusuari (root).

  dd if=(nom del fitxer .img) of=/dev/(nom de la targeta SD trobat en el pas anterior) bs=4M

  Es pot fer servir l'ordre dcfldd enlloc de dd per tal de veure el percentatge de procés dut a terme progressivament. L'operació trigarà una estona (aproximadament 10 minuts).

  sync

  Aquesta ordre aboca totes les dades que quedin per copiar al disc dur o targeta.
Finalitzat el procés, comprovarem si hem assolit el nostre objectiu connectant la targeta SD a la raspberry, juntament amb un ratolí i teclat USB i la Raspberry connectada a un monitor.