dijous, 28 de novembre de 2013

Control intensitat LED amb LDR Jaume - Xi-wei - Albert

Esquema del control:

void setup ()
{
  pinMode (9, OUTPUT);
  pinMode (A0, INPUT);
  Serial.begin (9600);
}
void loop ()
{
  int LDR = analogRead (A0);
  Serial.println (LDR);
  analogWrite (9, LDR);
  delay (100);
}

Enllaç del vídeo:

PRÒXIMAMENT...

Semàfor Jaume - Xi-wei - Albert

Seqüència d'un semàfor. Freqüència: 3 segons verd, 0'5 segons groc, 3 segons vermell.

A continuació es mostra la seqüència del programa.

void setup() {
  pinMode (9, OUTPUT);
  pinMode (10, OUTPUT);
  pinMode (11, OUTPUT);
  digitalWrite (9, LOW);
  digitalWrite (10, LOW);
  digitalWrite (11, LOW);
}

void loop() {
  digitalWrite (9, HIGH);
  delay (3000);
  digitalWrite (9, LOW);
  digitalWrite (10, HIGH);
  delay (500);
  digitalWrite (10, LOW);
  digitalWrite (11, HIGH);
  delay (3000);
  digitalWrite (11, LOW);
}

L'enllaç del vídeo:

PRÒXIMAMENT....